Jan Ulväng, kontorschef vid Sparbanken Västra Mälardalen i Köping

Hur går det med ombyggnationen av bankkontoret i Köping?

– Vi har kommit halvvägs i ombyggnationen! Målsättningen är att vi i början av 2022 ska vara klara och då kunna öppna nya kontoret för våra bankkunder.

Hur kommer det se ut i det nya bankkontoret?

– Våra rådgivare kommer få varsitt eget rum. Lokalerna ska erbjuda en trygg miljö där både privat- och företagskunder ska få hjälp och rådgivning gällande deras ekonomi. Alla bankens rådgivare kommer finnas i samma lokal på entréplan. Våra jurister och private banking kommer att finnas på plan 1 och även där påbörjas en ombyggnation när vi är klara med den nuvarande fasen, fas 1. Det blir först kommande år som den fasen påbörjas.

Vad är syftet med ombyggnationen?

– Syftet är att skapa en miljö för att kunna träffa kunder på ett välkomnande, banksäkert och hållbart sätt. Bland annat ska vi hjälpa kunderna genom våra digitala tjänster, främst vår bank-app men även internetbanken.   

– I dag finns det ett stort behov av banktjänster i livets olika skeenden – där finns vi till för bankens kunder i alla skeenden. Kunder som besökt kontoret i Arboga kommer känna igen sig i den nya välkomnande miljön i Köping. 

  Vår feedback från bankkunderna i Arboga har enbart varit positiva. Det byggdes om 2019 och har nu en välkomnande och trygg miljö. Kontoret i Köping kommer få en mycket liknande miljö.

– Vi är glada att det fungerat bra att ha vårt tillfälliga kontor under ombyggnationen. Vi vill tacka våra kunder för deras överseende, avslutar Jan Ulväng.