Ida-Maria Rydberg, Näringslivschef, Kungsörs kommun

1. Hur ser ni på den lokala handeln inför 2021

Vi ser framför oss ett 2021 där den lokala handeln och lokala produkter får mer fokus. Vi som vistas och lever här kommer än mer uppskatta närheten och tillgängligheten. Vi får förmodligen även se en utökad torghandel och att fler butiker nyttjar gaturummet. Nu mer än någonsin hoppas vi att alla vet – vill du ha dina lokala handlare kvar imorgon, handla hos dem idag.

2. Varför anser ni det är viktigt med samverkan i mindre orter?

Kungsör, Arboga och Köping samverkar sedan många år och vi är på flera sätt beroende av vår samverkan. Här i Västra Mälardalen har vi lyckligt nog även ViS (Västra Mälardalen i Samverkan) som knyter samman oss tre kommuner samt lokala företags- och industriföreningar. Det fina med samverkan är att vi kompletterar varandra och kan då också bli ännu bättre tillsammans.

3. Varför stöttar ni Tillsammans för Västra Mälardalen?

Vi kommuner vill förstås göra vad vi kan för att stärka vårt lokala näringsliv. I den här satsningen kan vi vara med och se till att synliggöra befintliga företag i regionen. 

Allt finns här, bara i mindre skala än i större städer, och det blir tydligt i Tillsammans för Västra Mälardalen. Satsningen andas hopp och visst kan ensam vara stark, men tillsammans är vi starkare.