Camilla Nilsson, Näringslivschef, Köpings kommun

1. Hur ser ni på den lokala handeln inför 2021

Jag tror vi kommer att få se andra verksamheter dyka upp som inte är traditionell handel men som kommer vara viktiga för att bibehålla en levande lokal handel. 

Om fler väljer att göra sina inköp på hemmaplan så ger det bättre förutsättningar för den traditionella handeln. Ett val alla kan göra för att få så mycket mer än det som hamnar i kassen.

2. Varför anser ni det är viktigt med samverkan i mindre orter?

Det är med gemensamma krafter vi verkligen kan göra skillnad. Handlarna, kommunen, fastighetsägarna, restauranger med flera – vi vill samma sak – att staden ska leva. Drar alla sitt strå till den stacken så kan vi uppnå så mycket mer än var och en för sig.

3. Varför stöttar ni Tillsammans för Västra Mälardalen?

För att det är ett väldigt bra exempel på samarbete och där vi kan lyfta och synliggöra den mångfald av företag som faktiskt finns här. 

Skulle vi, bildligt talat, lyfta in alla dessa i ett gemensamt köpcenter så skulle det bli lika stort som Erikslund. Det är ett bra perspektiv att ha med sig. 

Tillsammans i Västra Mälardalen har vi ett fantastiskt utbud.