Tobias Gillberg, Näringslivschef, Arboga Kommun

1. Hur ser ni på den lokala handeln inför 2021

Under pandemin har många butiker varit tvungna att hitta nya lösningar och extra service för kunderna. 

Jag tror att extrema förhållanden gjort att många står rustade för framtida handelsmönster på ett annat sätt.

2. Varför anser ni det är viktigt med samverkan i mindre orter?

Vi är tre städer med olika karaktär och jag tycker vi kompletterar varandra bra. Genom att lyfta varandra och dela på resurser kan vi göra saker som mindre städer inte kan åstadkomma själva.

3. Varför stöttar ni Tillsammans för Västra Mälardalen?

Det finns ett väldigt stort utbud lokalt, och ett stort engagemang hos butikerna. Men all lokal handel är beroende av kunderna. 

Då är det oerhört viktigt att vi har det lokala utbudet top-of-mind, och ser om det vi söker finns på hemmaplan!